Alla inlägg av admin

Tryckcentrum
tog hem upphandling

Tryckcentrum kan lägga ännu ett långsiktigt avtal till handlingarna. Efter en offentlig upphandling har företaget nu slutit ett ramavtal med Region Blekinge om den samlade produktionen av skyltar. Det innebär en omfattande produktion knuten till att Landstinget Blekinge nu ersätts av Region Blekinge på skyltar runt om i länet. Det handlar såväl om skyltning inomhus som utomhus och på fasader. På bilden ser ni den nya skyltningen vid Wämö Center.

Tryckcentrum
köper RC-Reklam

Tryckcentrum köper RC-Reklam

Fredagen den 1 februari övertog Tryckcentrum ledningen av verksamheten vid RC-Reklam genom förvärv av företaget i sin helhet.  Det är Tryckcentrums hittills största offensiva satsning för att skapa ett brett lokalt förankrat utbud av tjänster och produkter.

– De båda företagen kompletterar varandra inom många områden. RC-Reklam har exempelvis ett väl fungerande textiltryck medan vi gjort en massiv satsning på digitaltryck de senaste åren, säger Ulf Dunér, delägare och VD på Tryckcentrum i Blekinge AB.

– Speciellt intressant är också vår satsning på utveckling av RC-Reklams butik med profilprodukter och yrkeskläder.

– Genom samordningen av de båda företagens produktion kan vi erbjuda vår samlade kundkrets ett ännu bättre utbud än tidigare.

 

Tryckcentrum
gasellföretag 2018

Tryckcentrum gasellföretag 2018

Sedan 2000 utser Dagens industri varje år de snabbast växande företagen i vart och ett av Sveriges 21 län. I år är Tryckcentrum gasellföretag i Blekinge.

Den prestigefyllda utmärkelsen förpliktigar till fortsatt offensiv.
– Vi är naturligtvis glada över att vår målmedvetna satsning uppmärksammas. Det visar att vi tänkt rätt när vi vågat investera och förnya oss år efter år. Omsättningen har fördubblats på tre år, berättar Ulf Dunér, vd och delägare.

Fredrik Carlsson, den andre delägaren, lyfter fram medarbetarnas stora betydelse för att lyckas:
– Det kan vara tufft att alltid leverera i rätt tid med högsta kvalitet. Våra medarbetare är yrkesskickliga och alltid engagerade. Det är den viktigaste anledningen till den positiva utvecklingen.

Fakta

För att utses till Gasell måste företaget uppfylla samtliga följande kriterier.

  1.  Omsättning som överstiger 10 miljoner kronor.
  2. Minst tio anställda.
  3. Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i undersökningsperioden.
  4. Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren.
  5. Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren.
  6. I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
  7. Sunda finanser.

Offensiv satsning
Två nya medarbetare på plats

Offensiv satsning
Två nya medarbetare på plats

Tryckcentrum och Skylt&Dekor stärker sin konkurrenskraft genom två kvalificerade nyanställningar. Från och med den 3 september är Tommy Fredriksson och Ruben Karlsson, på plats. Deras kompetens kompletterar den senast tidens tuffa investeringar i effektiv maskinutrustning.

Tommy Fredriksson, 61 år, har anställts som produktionschef. Han kommer närmast från motsvarande tjänst på Printfabriken. Han har samlat en gedigen yrkeskunskap under sina 45 år i tryckeribranschen.

– Jag är inte mycket för att luta mig tillbaka utan söker nya utmaningar, säger han. Speciellt spännande ska det bli att arbeta med skylt och dekor. Det är jag nyfiken på.

Ruben Karlsson, 31 år, är anställd som digitaltryckare och preepressoperatör, uppgifter han är väl förberedd för, bland annat genom arbete med digitala storformat i Göteborg. Han har också breddat sitt kunnande genom två års studier på Hyper Island i Karlskrona. Anställningen av Ruben var viktig för att fortsätta utveckla produktionen på Tryckcentrum, som expanderat kraftigt de senaste åren.

Tryckcentrum
köper KP-Tryck

Tryckcentrum köper KP-Tryck

Tryckcentrum är ny ägare till KP-Tryck och tog över den samlade verksamheten den 7 mars. Tryckcentrum, med sin anläggning i Torskors, har satsat målmedvetet på lokal expansion och har under de tre senaste åren fördubblat sin verksamhet. Företaget har ett tiotal heltidsanställda och har de senaste åren investerat såväl i bokbinderi som ny digital tryckteknik.

Bland uppdragsgivarna finns bland annat Dynapac, Blekinge Tekniska Högskola och Blekingetrafiken. I samband med köpet stod det klart att Tryckcentrum och Skylt & Dekor behövde utöka sina lokaler. De finns i direkt anslutning nuvarande produktion i Torskors och tas i drift om två månader.

Tack för 2017 – Välkommen till 2018

Tack för 2017 – Välkommen till 2018

Tryckcentrum expanderade kraftigt tillsammans med Skylt & Dekor under förra året.
– Långsiktigt gott samarbete med er kunder är tillsammans med vårt helhetskoncept förklaringen till att vi ökat verksamheten med ungefär 30 procent under året, säger Peter Carlsson som är ansvarig för tryckeridelen i företaget.

– Vi har haft ett antal mycket stora uppdrag för Skylt & Dekor, konstaterar Ulf Dunér och syftar bland annat på omprofileringen av kabelverksamheten på Verkö, när danska NKT tog över efter ABB.
De båda systerföretagen i Torskors har anpassat kostymen efter kundernas nya behov. Expansionen har fortsatt med nyanställning och nya idéer för flexibel produktion. Tack för gott samarbete och välkommen att hjälpa oss att utvecklas, är årets första budskap till kundkretsen.

Det är vi som är kärntruppen i Skylt & Dekor och Tryckcentrum.

Vi stödjer Cancerfonden 2017

Vi stödjer Cancerfonden 2017

Skylt & Dekor och Tryckcentrum har julen 2017 valt att stödja Cancerfonden och dess arbete.

Med det vill vi önska våra kunder, leverantörer och vänner en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

Bakboken UF valde Tryckcentrum

Bakboken UF valde Tryckcentrum

När det kom till produktionen var Bakboken UF i kontakt med både förlag och utomstående tryckerier för att få reda på vad som skulle passa bäst för företaget. Efter kontakt med tryckerier i Kalmar, Karlskrona och övriga orter föll valet på Tryckcentrum i Karlskrona. Detta för att tryckeriet har lång erfarenhet och erbjöd Bakboken UF ett överkomligt pris, professionell standard och ett trevligt bemötande.

Bakboken UF är mycket nöjd med produktionen hos
Tryckcentrum och blev positivt överraskad både av servicen och resultatet av de färdigtyckta böckerna!
Förhoppningsvis kommer även kunderna att vara lika nöjda när de köpt ett exemplar och ska börja baka!

Albinsson & Sjöberg väljer Tryckcentrum och Skylt&Dekor som leverantör

Albinsson & Sjöberg väljer Tryckcentrum och Skylt&Dekor som leverantör

Vid fjolårets Näringslivsdagar valde Karlskrona kommun att testa vår nya satsning på att hyra ut montrar. I år är Albinsson & Sjöberg först ut.

’’Vi står för innehållet’’ är vårt tema för årets Närlingslivsdagar, säger marknadschef Fredrik Bjerngren. Vi ska visa att vi är en attraktiv arbetsgivare. Vi ser också fram mot att som brett medieföretag knyta värdefulla lokala affärskontakter.

Tryckcentrum och Skylt&Dekor har under många år hjälpt oss med kvalificerade tjänster. Valet av leverantör till monterväggar och vepor var självklart.

Hög tid att boka

Näringslivsdagarna genomförs den 12 – 13 oktober 2017. Platsen är NKT Arena Karlskrona. Det är hög tid att boka utställningsmaterial.

Karin ny projektledare på Skylt&Dekor och Tryckcentrum

Karin ny projektledare
på Skylt&Dekor och Tryckcentrum

Det är jättespännande att knyta ihop gamla och nya erfarenheter liksom att möta etablerade och nya affärskontakter och kunna presentera den samlade produktportföljen för Tryckcentrum och Skylt&Dekor. Så sammanfattar Karin Björklund sina första intryck som nyanställd säljare och projektledare. Karin kommer närmast från en liknande tjänst vid Printfabriken.