Komplett leverantör Skyltar • Dekor • Tryck • Bokbinderi • Distribution

Komplett leverantör
Skyltar • Dekor • Tryck • Bokbinderi • Distribution

När Skärgårdsfesten i Karlskrona planerades fick Tryckcentrum förtroendet att ta fram allt från skyltar till den omfattande katalogen över alla evenemang. Det är ett bra exempel på företaget som leverantör av vitt skilda tjänster.

Det ska noteras att årets sommarsatsning var minst lika viktig som tidigare år. Produktionen ökade med 20 procent jämfört med tidigare år under den tid många av konkurrenterna valde att hålla stängt.