Ökat tryck på digitaltryck

Ökat tryck på digitaltryck

Efterfrågan på digitaltryck har ökat drastiskt det senaste året. Orsak: Hög kvalitet, kostnadseffektiva lösningar och snabba leveranser. Tryckcentrum har mött kundernas behov genom att bygga upp två parallella produktionslinjer för digitaltryck. Driftsäkerheten ökar väsentligt liksom toppkapaciteten. I dag väljer många att trycka digitalt också vid större upplagor. En av vinsterna är att kunna trycka precis den upplaga man behöver för tillfället. Det är lätt att göra kompletterande tryckningar och då också ha möjlighet att gradera upp innehållet.