Tack för 2017 – Välkommen till 2018

Tack för 2017 – Välkommen till 2018

Tryckcentrum expanderade kraftigt tillsammans med Skylt & Dekor under förra året.
– Långsiktigt gott samarbete med er kunder är tillsammans med vårt helhetskoncept förklaringen till att vi ökat verksamheten med ungefär 30 procent under året, säger Peter Carlsson som är ansvarig för tryckeridelen i företaget.

– Vi har haft ett antal mycket stora uppdrag för Skylt & Dekor, konstaterar Ulf Dunér och syftar bland annat på omprofileringen av kabelverksamheten på Verkö, när danska NKT tog över efter ABB.
De båda systerföretagen i Torskors har anpassat kostymen efter kundernas nya behov. Expansionen har fortsatt med nyanställning och nya idéer för flexibel produktion. Tack för gott samarbete och välkommen att hjälpa oss att utvecklas, är årets första budskap till kundkretsen.

Det är vi som är kärntruppen i Skylt & Dekor och Tryckcentrum.