Tryckcentrum
gasellföretag 2018

Tryckcentrum gasellföretag 2018

Sedan 2000 utser Dagens industri varje år de snabbast växande företagen i vart och ett av Sveriges 21 län. I år är Tryckcentrum gasellföretag i Blekinge.

Den prestigefyllda utmärkelsen förpliktigar till fortsatt offensiv.
– Vi är naturligtvis glada över att vår målmedvetna satsning uppmärksammas. Det visar att vi tänkt rätt när vi vågat investera och förnya oss år efter år. Omsättningen har fördubblats på tre år, berättar Ulf Dunér, vd och delägare.

Fredrik Carlsson, den andre delägaren, lyfter fram medarbetarnas stora betydelse för att lyckas:
– Det kan vara tufft att alltid leverera i rätt tid med högsta kvalitet. Våra medarbetare är yrkesskickliga och alltid engagerade. Det är den viktigaste anledningen till den positiva utvecklingen.

Fakta

För att utses till Gasell måste företaget uppfylla samtliga följande kriterier.

  1.  Omsättning som överstiger 10 miljoner kronor.
  2. Minst tio anställda.
  3. Minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret i undersökningsperioden.
  4. Ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren.
  5. Ett positivt samlat rörelseresultat för de fyra senaste räkenskapsåren.
  6. I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
  7. Sunda finanser.