Tryckcentrum
köper RC-Reklam

Tryckcentrum köper RC-Reklam

Fredagen den 1 februari övertog Tryckcentrum ledningen av verksamheten vid RC-Reklam genom förvärv av företaget i sin helhet.  Det är Tryckcentrums hittills största offensiva satsning för att skapa ett brett lokalt förankrat utbud av tjänster och produkter.

– De båda företagen kompletterar varandra inom många områden. RC-Reklam har exempelvis ett väl fungerande textiltryck medan vi gjort en massiv satsning på digitaltryck de senaste åren, säger Ulf Dunér, delägare och VD på Tryckcentrum i Blekinge AB.

– Speciellt intressant är också vår satsning på utveckling av RC-Reklams butik med profilprodukter och yrkeskläder.

– Genom samordningen av de båda företagens produktion kan vi erbjuda vår samlade kundkrets ett ännu bättre utbud än tidigare.