Tryckcentrum
tog hem upphandling

Tryckcentrum kan lägga ännu ett långsiktigt avtal till handlingarna. Efter en offentlig upphandling har företaget nu slutit ett ramavtal med Region Blekinge om den samlade produktionen av skyltar. Det innebär en omfattande produktion knuten till att Landstinget Blekinge nu ersätts av Region Blekinge på skyltar runt om i länet. Det handlar såväl om skyltning inomhus som utomhus och på fasader. På bilden ser ni den nya skyltningen vid Wämö Center.